Narda Delhaas

Uitvaarten met zorg en persoonlijke aandacht. Ik werk vanuit het idee dat ieder mens uniek is. Ieder mens heeft recht op het afscheid dat bij hem of haar past.

Amenti Uitvaartverzorging neemt de tijd om nabestaanden te begeleiden en te adviseren bij de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het is heel belangrijk dat nabestaanden het gevoel hebben dat het gaat zoals zij dat wensen.

Andere VOL-leden
Ontwerp, bouw en tekst Gemma Steeman & WordPress