Annet Super

 • Naam:
  Annet Super
 • Bedrijf:
  Super Letselschade en Mediation
 • Tel. nr:
  06 83258896
 • Website:
 • Lid sinds:
  2012

Ik verleen professionele bijstand bij het vaststellen en verhalen van letselschade.

Een letsel als gevolg van ongeval brengt veel en onvoorziene kosten (schade) met zich mee. U kunt door het letsel uw werk of uw huishouden niet meer zelf doen. U kunt misschien (tijdelijk) niet voor zichzelf zorgen. Op welk smartengeld heeft u recht?

Wanneer een conflict onoplosbaar lijkt, kan ik als mediator optreden.

Andere VOL-leden
Ontwerp, bouw en tekst Gemma Steeman & WordPress